banner1 banner2 banner3

Odstúpenie od zmluvyFormulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

PaedDr.K. Volčková Sláviková, V.A
Vodarenska 11
080 01 Prešov
Telefón: +421 903 040 562
tel: +421 (0) 903 040 562 ( T-mob ) [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
tel: +421 0650 40 1234 (T-com)
Bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Jedná sa o VOIP sieť.
fax:+421 0650 40 6789 ( T-com )
IČO: 46443983
DIČ: 1045924506
Zap. v: Obvodný úrad v Prešove
Odbor živnostnenského podnikania 750-38796
č.ObU-PO-OZP-2011/12258-2
č.živ.reg. 750-38796
Mail: shop@plasice.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............    
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    
— Dátum ..............    
(*) Nehodiace sa prečiarknite.